True

Oświadczenie o ochronie danych osobowych


 

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

MEBREX electric solutions GmbH

Völking 41

9431 St.Stefan

TelNr +43 660 / 455 91 60
office@mebrex.eu

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, DSG 2018, TKG 2003). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych.

 

Handel wszelkiego rodzaju towarami, montaż końcowy i sprzedaż generatorów, opracowywanie i sprzedaż sterowników elektronicznych, działalność doradcza.

 

Twoje dane przetwarzamy w celu obrotu wszelkiego rodzaju towarami, do montażu końcowego i sprzedaży generatorów, a także w celu sprzedaży sterowników elektronicznych oraz w celach doradczych na podstawie pisemnej lub ustnej umowy kupna lub usługi zawartej z Tobą. W tym celu przechowujemy Twoje dane do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań z tytułu rękojmi i rękojmi, ustawowych obowiązków ewidencyjnych oraz do czasu bezwzględnego przedawnienia roszczeń odszkodowawczych od zakończenia realizacji zamówienia lub ponadto do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych w których dane służą jako dowód.

 

Abyśmy mogli jak najlepiej zrealizować zamówienie iw jak najlepszy sposób przekazujemy Twoje dane dostawcom oraz firmą spedycyjnym i logistycznym. Robimy to tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do realizacji celu i przekazujemy te dane firmą logistycznym w innych krajach UE tylko wtedy, gdy wymaga to wykonania umowy.

 

Baza klientów i marketing na własne potrzeby.

 

Jeśli jesteś naszym klientem, Twoje dane mogą być przechowywane w bazie danych klientów w celach marketingowych do Twoich własnych celów. Austriacka ustawa o telekomunikacji pozwala nam, jako klientowi, wysyłać Ci jako klientowi, o ile nie wyrazisz sprzeciwu, reklamy produktów podobnych do tych, które już kupiłeś od nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu przechowujemy Twoje dane do trzeciego roku od ostatniego kontaktu klienta z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest przede wszystkim prawnie uzasadniony interes administratora. Możesz skierować do nas swój sprzeciw, korzystając z danych podanych powyżej.

 

Odpowiadanie na pytania

 

Jeśli prześlesz nam zapytania dotyczące naszych produktów i usług, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie działań przedumownych z Twojej inicjatywy. Jeżeli kierujesz do nas zapytania niezwiązane z wykonaniem umowy lub działaniami przedumownymi z Twojej inicjatywy, uznamy to działanie za zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tym celu. W takim przypadku masz prawo do odstąpienia od umowy. Możesz przesłać nam swoje odwołanie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Przechowujemy dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania niezwiązane z umową z nami przez okres do 6 miesięcy od udzielenia na nie odpowiedzi lub do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych, w których dane są wykorzystywane jako dowód. Przechowujemy dane, które otrzymaliśmy w związku z zapytaniami dotyczącymi umów lub działań przedumownych, przez okres do 6 miesięcy od odpowiedzi na zapytania, a ponadto do wygaśnięcia wszelkich okresów gwarancji, rękojmi, odszkodowania i przedawnienia, które nas dotyczą. Ponadto przechowujemy Twoje dane do czasu rozstrzygnięcia sporów prawnych. Twoje dane przechowujemy tylko dłużej niż 6 miesięcy w tym celu przetwarzania, o ile dane zawarte w zapytaniu lub odpowiedź na zapytanie są istotne dla tych punktów.

 

Udostępnianie naszej strony internetowej

 

W ramach naszej witryny zapisujemy adresy IP, dane połączenia, wersję Twojej przeglądarki oraz system operacyjny, z którego korzystasz. Dane te są usuwane lub anonimizowane po 6 miesiącach. Potrzebujemy tych danych, aby chronić naszą stronę internetową przed atakami i nadużyciami oraz do analiz statystycznych.

 

Poprawa komfortu użytkowania i optymalizacja internetowych kampanii marketingowych

 

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Ze względu na aktywowaną anonimizację IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji serwisu.

 

Retargeting przez Facebook

 

Za Twoją zgodą ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Ta funkcja służy do prezentowania reklam związanych z zainteresowaniami („Reklamy na Facebooku”) odwiedzającym tę witrynę internetową, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook. W tym celu na tej stronie został zaimplementowany tag remarketingowy z Facebooka. Bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka jest nawiązywane w tym dniu podczas odwiedzania witryny. Jest przesyłane do serwera Facebooka, że ​​odwiedziłeś tę witrynę, a Facebook przypisze te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika na Facebooku.

 

Ponadto dane osobowe, które wprowadzasz na tej stronie, są konwertowane na unikalny ciąg znaków (wartość skrótu) i przesyłane przez nas do Facebooka. Korzystając z tego unikalnego ciągu znaków, Facebook może zidentyfikować Cię jako użytkownika i wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach lub ukierunkowane. Jednak Facebook nie może przekonwertować unikalnego ciągu znaków z powrotem na oryginalną wartość. Masz możliwość {cofnięcia} swojej zgody, klikając {na dole poniżej.

Damit versenden sie ein Email, wo sie angeben müssen der Datenschutzerklärung von MEBREX electric solutions - Retargeting über Facebook, nicht zu zustimmen .
Zusätzlich können Sie die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, zapiszemy „opt-in cookie” na Twoim urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie możemy podczas Twojej następnej wizyty określić, czy wyraziłeś na to zgodę, czy nie. Należy pamiętać, że ta procedura jest technicznie ograniczona do domeny określonej w pasku adresu i przeglądarki, której aktualnie używasz. Jeśli używasz innej przeglądarki, może być konieczne ponowne wyrażenie zgody.

 

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook posiada certyfikat zgodności z Umową ramową Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych (Tarcza Prywatności UE-USA), a tym samym oferuje odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych podczas ich przesyłania do USA.

 

Utrzymanie infrastruktury IT, ulepszanie naszych usług, inne podmioty trzecie

 

Czasami szukamy wsparcia firm usługowych w celu ulepszenia naszych usług oraz konserwacji lub naprawy naszych urządzeń. Zewnętrzni dostawcy usług IT i konsultanci biznesowi mogą zatem uzyskać dostęp do zapisanych danych osobowych i wgląd do nich. Jednak ci usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności i nie mogą kopiować ani przetwarzać Twoich danych do własnych celów. To samo dotyczy producenta oprogramowania branżowego, którego używamy do wewnętrznej organizacji i administracji (oprogramowanie CRM / ERP), w którego wykorzystaniu mamy uzasadniony interes. Aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań podatkowych, zatrudniamy doradcę podatkowego.

 

Usunięcie

 

Dane osobowe mamy od Ciebie tylko do momentu ich otrzymania w określonym celu i tak długo, jak wiemy, nawet jeśli mamy określoną podstawę prawną. Jeśli cel lub podstawa prawna nie będzie już podana, Twoje dane zostaną jak najszybciej wyodrębnione z naszych bieżących relacji administracyjnych. Ponieważ nie możemy usunąć Twoich danych z naszych kopii zapasowych na podstawie umowy, usuwamy je po przywróceniu kopii zapasowej.

 

Twoje prawa

 

Zasadniczo przysługuje Ci prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia, przenoszenia danych oraz sprzeciwu. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii odpowiedzialny jest austriacki organ ochrony danych.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.